Natur- og ferieopplevingar i Sogn og Fjordane
Jakt
Fiske
Riding
Overnatting
Explore Fjord Norway

Villreinjakt i Sogn og Fjordane

Villreinen har vore i Norge siden innlandsisen Foto: Norges Skogeierforbund

trakk seg tilbake for ca. 10.000 år sidan. I mange tusen år var reinen livsgrunnlaget for fangstfolka som følgde den under trekket til dei ulike årstidsbeitene. Ingen annan art i norsk fauna kan som villreinen spegle landet si oppvaking etter siste istid. Villreinen er derfor ein av Europa sin fremste kulturberarar (Forskingsradet.no).

 

Norge er i dag det einaste landet i Europa som Foto: Arne Nyaas/www.villreinen.no

har restar av den opphavelege ville fjellreinen. Vi har derfor eit spesielt ansvar for å ta vare på denne viltarten. Fjellreinen har såleis vernestatus samstundes som den gir overskot som gjer at det er behov for å halde stamma nede på eit forvaltningsmessig forsvarleg nivå.

 

I Norge er ikkje jakt berre for dei priviligerte høgklassane som i andre europeiske land, men

fri for alle. Foto: Arne Nyaas/www.villeinen.no

 

Desse tilbyr villreinjakt:

 


Bilete øverst: ©Johan Trygve Solheim/ Norsk Hjortesenter, ©Anders Gjengedal/ Innovasjon NorgeE-post: info@naturogferie.no | Nyheitsbrev: Utmarksbasert Reiseliv | Velkommen til flotte feriedagar!
Sogn og Fjordane Bondelag Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA