Natur- og ferieopplevingar i Sogn og Fjordane
Jakt
Fiske
Riding
Overnatting
Explore Fjord Norway

Hjortejakt i Sogn og Fjordane

Hjortejakt har lange tradisjonar i Noreg. Foto: Hjortejakt i Årdal. Hovland Gard

Helleristingar fortel om jakt langt tilbake i tid med enten pil og bue, spyd eller fangstgroper.  I dag er det ikkje lenger matauk som er hovedmotivasjonen for jakt, men kanskje først og fremst rekreasjon. 

 

Vestlandet generelt har svært gode forhold for hjortejakt. Sogn og Fjordane er landets største hjortefylke med 11.600 felte dyr i 2009 av ei kvote på snaut 14.700. Nok ein gong var det eit rekordår. Nesten kvar tredje hjort ble felt i Sogn og Fjordane. 

Fylkesmannen har i forskrift 28. august 2008 vedteke at dei fleste kommunane i fylket får utvide hjortejakta fram til og med 23. desember. Jakttider for 2010 vert avgjort av Fylkeskommunen.

 

Det er viktig at både jaktrettshavarar og jegerar tek på alvor ulike samfunnssektorer sine haldningar til jakt. Jakt i Noreg skal kun utførast av seriøse og dyktige jegerar som legg vekt på human og sikker jakt.

 

Vi ønskjer deg velkomen til flotte jaktdagar i Sogn og Fjordane.

 

Førespurnad om hjortejakt her

 Foto: Hjortejakt i Årdal. Hovland Gard

Sjekk tilbud om hjortejakt i
 

Fjaler - FULLT for 2011!

Gaular

Gloppen

Jølster - FULLT for 2011!

Naustdal

Stryn 

Vik i Sogn - FULLT for 2011!

 

Sjekk kvar du kan vere

med på gjestejaktHjortejakt på Juv. Foto: Juv.

 

Gloppen (Breim)

Stryn

Årdal

 

 
 E-post: info@naturogferie.no | Nyheitsbrev: Utmarksbasert Reiseliv | Velkommen til flotte feriedagar!
Sogn og Fjordane Bondelag Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA