Natur- og ferieopplevingar i Sogn og Fjordane
Jakt
Fiske
Riding
Overnatting
Explore Fjord Norway

Klar for småviltjakt?

 

Skal det vere nokre dagar med småviltjakt i haust?  Hos oss finst det både rype, hare og storfugl.

 

Småviltjakt i Årdal 

Bestill jaktløyver for 2009

 

 

 

Bilete: "Speider etter dyr" og "Hjort" ©Johan Trygve Solheim/ Norsk Hjortesenter, "Rype" ©Anders Gjengedal/ Innovasjon NoregE-post: info@naturogferie.no | Nyheitsbrev: Utmarksbasert Reiseliv | Velkommen til flotte feriedagar!
Sogn og Fjordane Bondelag Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA