Natur- og ferieopplevingar i Sogn og Fjordane
Jakt
Fiske
Riding
Overnatting
Explore Fjord Norway

Klar for jakt?

 

Johan Trygve Solheim/Norsk Hjortesenter

Har du lyst å jakte på hjort eller villrein i haust?  Eller kva med småviltjakt? Hos oss finst det både rype, hare og storfugl.

 

Jakt på hjort kan du gjere på eiga hand, eller i eit lokalt jaktlag. Det er også muleg å få guiding av kjentmann og med ein god historieforteljar for deg som ønskjer det. I Sogn og Fjordane er jakttida for hjort  10.09 og til 23.12 med unntak av nokre få kommunar der jakttida er 10.09 og til 15.11 og frå 10.09 og til og med 30.11. Sjå gjeldande jakttid under kvar tilbydar.  Finn tilbod her.

 

Jakt på ei rekkje småviltartar som t.d. hare, rype og Foto: Eikås Storvald/Din Tur asstorfugl startar også 10.09.  Finn tilbod her.

 

Jakt på villrein kan kjøpast for perioden frå og med 20.08 - 30.09. Sjå meir her.

 

Førespurnad om jakt

 

 

 

 

 

Bilder: "Speider etter dyr" og "Hjort" ©Johan Trygve Solheim/ Norsk Hjortesenter, "Rype" ©Anders Gjengedal/ Innovasjon NorgeE-post: info@naturogferie.no | Nyheitsbrev: Utmarksbasert Reiseliv | Velkommen til flotte feriedagar!
Sogn og Fjordane Bondelag Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA