Natur- og ferieopplevingar i Sogn og Fjordane
Jakt
Fiske
Riding
Overnatting
Explore Fjord Norway

Førespurnad om riding

 

Send ein førespurnad til tilbydar om ønska ridetilbod. Du blir kontakta så snart som råd. Bestilling og betaling skjer direkte til tilbydar. Ved bestilling vil tilbydar sende eigne leige- og betalingsvilkår. Alle eventuelle spørsmål vidare må gjerast direkte til tilbydar.

 

Felt med * må fyllast ut


Velg stad: *
Eg/ Vi kjem: 
(DD/MM/ÅÅ):
*
Velg type riding: * 1 time
1,5 timar
2 timar
3 timar
Dagstur (5 timar)
To dagarstur m. overnatting
Rideleir (5 dagar)
Kor mange vaksne: *
Kor mange born: *
Alder på borna:
Ferdigheiter: * Nybyrjar
Middels
 Trena rytter
Fornamn: *
Etternamn: *
Adresse: *
Postnr.: *
Poststad: *
E-post: *
Telefon: *
Mobil:
Land:
Melding til tilbydar:


Ønskjer å få informasjon om overnatting
Kontakt meg per: E-post
Mobil
Fast telefonE-post: info@naturogferie.no | Nyheitsbrev: Utmarksbasert Reiseliv | Velkommen til flotte feriedagar!
Sogn og Fjordane Bondelag Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA