Natur- og ferieopplevingar i Sogn og Fjordane
Jakt
Fiske
Riding
Overnatting
Explore Fjord Norway

Førespurnad om overnatting

 

Send ein førespurnad til utleigar om feriehuset er ledig. Du blir kontakta så snart som råd. Bestilling og betaling skjer direkte til utleigar. Ved bestilling vil utleigar sende eigne leige- og betalingsvilkår.

 

Felt med * må fyllast ut

Velg stad: *
Eg/vi kjem
(DD/MM/ÅÅ):
*
Kor mange vaksne: *
Kor mange born: *
Kor mange netter: *
Fornamn: *
Etternamn: *
Adresse: *
Postnr.: *
Poststad: *
E-post: *
Telefon: *
Mobil:
Land:
Beskjed til utleigar:
Kontakt meg per: E-post
Mobil
Fast telefon


E-post: info@naturogferie.no | Nyheitsbrev: Utmarksbasert Reiseliv | Velkommen til flotte feriedagar!
Sogn og Fjordane Bondelag Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA